top of page

NIEUW RAPPORT | Willekeurige detentie: De nooit eindigende plaag van Turkije

Solidarity with OTHERS heeft bijgedragen aan een gezamenlijk NGO-rapport dat wordt opgesteld voor Turkije’s Universele periodieke evaluatie (UPE), een mechanisme voor de beoordeling van mensenrechten georganiseerd door het VN-kantoor in Genève.


Onze bijdrage omvatte gedwongen verdwijningen en willekeurige detentie. We hebben besloten om het deel over willekeurige detentie als een apart rapport te publiceren, omdat we van mening zijn dat de verstrekkende gevolgen van het probleem de speciale aandacht verdienen van iedereen die betrokken is bij de mensenrechtensitutatie in Turkije.


Het rapport pakt het probleem aan door te focussen op de ontwikkelingen sinds de laatste UPE van Turkije in januari 2020. Het behandelt de volgende kwesties:

  • Massale detentie van mensen die banden hebben met de Gülen-beweging

  • Massale detentie van mensen die betrokken zijn bij de Koerdische politieke beweging

  • Opsluiting van mensen met ernstige gezondheidsproblemen

  • Opsluiting van zwangere of postpartumvrouwen

  • Willekeurige weigering van voorwaardelijke vrijlating

Het rapport heeft tot doel bij te dragen aan het bewustzijn over willekeurige detentie als de meest verwoestende impact van de goed gedocumenteerde politieke controle over de Turkse rechterlijke macht en de belangrijkste mensenrechtenkwestie in het huidige Turkije.


Download hier het rapport. (Alleen beschikbaar in het Engels)

Comments


bottom of page