top of page

NIEUW RAPPORT | Democratie en vluchtelingen: de weg vrijmaken voor inclusie

Solidarity with OTHERS heeft een rapport gepubliceerd dat de relatie illustreert tussen vluchtelingen en democratische samenlevingen tijdens het integratieproces en schetst manieren waarop vluchtelingen gunstig kunnen zijn voor democratische samenlevingen.


Het rapport is gebaseerd op de strijd van vluchtelingen voor sociale en politieke betrokkenheid wanneer ze proberen hun basisrechten te genieten en toegang te krijgen tot bronnen om in hun basisbehoeften te voorzien. In dit verband geeft het eerst korte definities van de begrippen democratie en vluchteling. Vervolgens worden de uitdagingen besproken die vluchtelingen creëren en waarmee ze in de samenleving worden geconfronteerd. Het onderzoekt ook de methoden om met deze uitdagingen om te gaan.


Klik hier om het rapport te downloaden. (in het Engels)

コメント


bottom of page