top of page

Wie zijn wij?

Who are we?

Solidarity with OTHERS is een niet-gouvernementele organisatie die in Brussel is opgericht met als doel de mensenrechten in Turkije en elders te verdedigen en te bevorderen.

Ons team bestaat voornamelijk uit politieke bannelingen uit Turkije en Europese burgers die zich als oprichters, medewerkers of vrijwilligers hebben aangesloten.

Onze naam weerspiegelt onze vaste verbintenis om solidair te zijn met iedereen die onderworpen is aan schendingen in Turkije; ongeacht ras, geloofsvertuiging, sociale binding of politieke opvattingen.

We zijn er vast van overtuigd dat we alleen maar zo menselijk zijn als we in staat zijn om op te komen voor de rechten en vrijheden van ANDERS, en niet alleen voor onszelf.

others-logo-02_edited.jpg
What do we do?

Wat doen we?

EU2.jpg
IPI-Turkey-ECtHR_OK.jpg

Ons werk bestaat er in de eerste plaats in ervoor te zorgen dat schendingen van de rechten in Turkije niet onopgemerkt blijven.

Om dit te bereiken, stellen wij rapporten, factsheets en nieuwsbrieven op over belangrijke mensenrechtenkwesties, schendingen van rechten en ontwikkelingen die zorgen baren in Turkije, met het oog op het informeren van de publieke opinie.

We organiseren of nemen deel aan bewustmakingsevenementen zoals tentoonstellingen, conferenties, rondetafelgesprekken en demonstraties om mensenrechtenschendingen onder de aandacht te brengen en er bij de autoriteiten op aan te dringen actie te ondernemen om deze te stoppen.

Tot slot onderhouden wij contacten met de Europese instellingen, met name het Europees Parlement en de Europese Commissie, met als doel de rol van de mensenrechten in de betrekkingen tussen Brussel en Ankara te ondersteunen.

Ons team

Our Team

Yüksel KAYA

Voorzitter

Ali Can Şanlı

Secretaris-generaal

Kerem Gülenç

Projectcoördinator

Nurullah ALBAYRAK

Vicevoorzitter

Coşkun YORULMAZ

Juridisch adviseur

Nurşah TUTAR

Vicevoorzitter

Ali DİNÇER

Beleidsadviseur

bottom of page