top of page

Turkey Rights Monitor - Uitgave 89

WILLEKEURIGE DETENTIE EN ARRESTATIE


In de loop van de week hebben openbare aanklagers de detentie van ten minste 211 personen bevolen wegens vermeende banden met de Gülen-beweging. In oktober 2020 werd in een advies van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie (WGAD) gesteld dat het op grote schaal of systematisch opsluiten van personen die banden zouden hebben met de groep, kan neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. Solidarity with OTHERS heeft een gedetailleerde database samengesteld om de aan Gülen gelinkte massale detenties sinds een mislukte staatsgreep in juli 2016 te monitoren.3 maart: Kazım Avcı, een 67-jarige gedetineerde in een gevangenis in Ankara, vertelde zijn familie tijdens een bezoek dat zijn gezondheid aanzienlijk was verslechterd na een hartaanval begin februari en dat hij slaapproblemen had.


Kazım Avcı

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING


4 maart: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het recht op leven niet is geschonden bij het dodelijk neerschieten van Ethem Sarısülük door de politie tijdens de Gezi Park-protesten in 2013.


Ethem Sarısülük

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN


Er is deze week geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge Tunç, een voormalige werknemer uit de publieke sector die tijdens de noodtoestand van 2016-2018 bij wetsdecreet uit zijn baan is ontslagen en die op 6 augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 2016.


VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING


28 februari: De politie in İstanbul hield 26 mensen kort aan die protesteerden tegen de hoge kosten van levensonderhoud.


1 maart: De politie in Ankara hield kort een persoon aan uit protest tegen zijn ontslag bij een districtsgemeente.


3 maart: Een rechtbank in İzmir veroordeelde zes mensen tot vijf maanden gevangenisstraf wegens een demonstratie die zij in 2019 hielden tegen het afzetten van gekozen burgemeesters in drie overwegend Koerdische provincies.


3 maart: De politie in İstanbul hield kortstondig drie mensen aan die protesteerden om de vrijlating van een zieke gevangene te eisen.


3 maart: Aanklagers in Istanboel stelden een aanklacht op tegen een pro-Koerdische vereniging.


4 maart: De politie in Ankara hield kortstondig twee mensen aan die voor het ministerie van Justitie demonstreerden om de vrijlating van een zieke gevangene te eisen.


4 maart: De politie in Istanboel heeft kort een persoon aangehouden naar aanleiding van een demonstratie over zieke en hongerstakende gevangenen.


4 maart: Aanklagers in Istanboel klagen 10 leden en kaderleden van de Republikeinse Volkspartij (CHP) aan wegens de verspreiding van een brochure over beschuldigingen van witwassen van geld waarbij de regering betrokken is.


4 maart: Het bureau van een districtsgouverneur in Kocaeli verwerpt een verzoek om toestemming te geven voor het organiseren van een demonstratie over de economische situatie.


6 maart: De politie in Ankara hield vijf mensen aan die een demonstratie hielden ter gelegenheid van de komende Internationale Vrouwendag.


6 maart: De autoriteiten kondigden onderzoeken aan tegen 12 personen wegens manifestaties die ter gelegenheid van de internationale vrouwendag waren georganiseerd.


VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA


1 maart: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde in de zaak van voormalig rechter Ibrahim Kozan dat het delen van een artikel waarin kritiek wordt geuit op de acties van de regering die als een schending van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht worden beschouwd, geen plausibele grond is voor disciplinaire sancties. De rechtbank oordeelde dat Turkije het recht van de voormalige rechter op vrijheid van meningsuiting en zijn recht op een doeltreffende voorziening in rechte heeft geschonden.


2 maart: Uit een maandelijks verslag van de Turkse Vereniging van Journalisten (TGC) blijkt dat in februari in totaal 108 journalisten voor de rechtbank zijn verschenen.


2 maart: De openbare aanklagers in Hakkari stellen een onderzoek naar journaliste Rabia Önver naar aanleiding van haar berichten op de sociale media.


2 maart: Een rechtbank in Diyarbakır besloot de toegang te blokkeren tot een webadres dat wordt gebruikt door het pro-Koerdische nieuwsagentschap Etkin.


3 maart: Een rechtbank in Aydın veroordeelt journalist Ahmet Kanbal tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf wegens een sociaal mediapost waarin hij een nieuwsbericht deelde over oorlogsmisdaden die zouden zijn begaan door een hooggeplaatste gendarmerieofficier in Diyarbakır.


Journalist Ahmet Kanbal

3 maart: Een rechtbank in Adana heeft Kader Duman tot acht maanden en tien dagen gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van "het loven van misdaad en misdadigers" op sociale media.


4 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft gevangenisstraffen uitgesproken tegen de journalisten Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur en Mehmet Baransu op beschuldiging van het publiceren van staatsgeheimen in een nieuwsverslag.


Journalisten Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan en Yıldıray Oğur

4 maart: De politie in Istanboel houdt Kemal Özkiraz, het hoofd van een vooraanstaand opiniepeilingsbureau, kort aan op beschuldiging van belediging van een geestelijke.


Kemal Özkiraz

4 maart: In een maandelijks rapport van de Coalition for Women in Journalism (CFWIJ) staat Turkije op de eerste plaats wat betreft schendingen van de rechten van vrouwelijke journalisten in februari.


4 maart: Aanklagers in Istanboel stellen een onderzoek naar de lokale oppositiepoliticus Canan Kaftancıoğlu naar aanleiding van een post op sociaal media.


6 maart: Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu kondigde aan dat de regering bereid is actie te ondernemen tegen degenen die betrokken zijn bij "angstzaaien" over voedselvoorraden op sociale media.


BEWEGINGSVRIJHEID


4 maart: De autoriteiten beletten parlementslid en mensenrechtenactivist Ömer Faruk Gergerlioğlu van de oppositie Turkije te verlaten wegens een reisverbod dat ondanks zijn parlementaire onschendbaarheid van kracht is. Hij zou een conferentie in Berlijn bijwonen.


Parlementslid Ömer Faruk Gergerlioğlu

MENSENRECHTENVERDEDIGERS


4 maart: Een openbare aanklager in Istanbul heeft Osman Kavala, leider van de civiele samenleving, aangeklaagd en levenslang geëist op beschuldigingen in verband met de Gezi Park-protesten van 2013.


Osman Kavala

4 maart: De autoriteiten beletten parlementslid en mensenrechtenactivist Ömer Faruk Gergerlioğlu van de oppositie Turkije te verlaten wegens een reisverbod dat ondanks zijn parlementaire onschendbaarheid van kracht is. Hij zou een conferentie in Berlijn bijwonen.


ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT


28 februari: Aanklagers in Istanboel weigeren een zaak tegen politieagenten die beschuldigd worden van mishandeling en foltering, ondanks een uitspraak van het Grondwettelijk Hof waarin om een grondig onderzoek naar de beschuldigingen wordt verzocht.


1 maart: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde in de zaak van voormalig rechter İbrahim Kozan dat het delen van een artikel waarin kritiek wordt geuit op de acties van de regering die als een schending van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht worden beschouwd, geen plausibele grond is voor disciplinaire sancties. De rechtbank oordeelde dat Turkije het recht van de voormalige rechter op vrijheid van meningsuiting en zijn recht op een doeltreffende voorziening in rechte heeft geschonden.


2 maart: Een rechtbank in Istanbul heeft in een nieuw proces levenslange gevangenisstraffen uitgesproken tegen 37 voormalige luchtmacht cadetten, ondanks het feit dat het Hof van Beroep van de Hoge Raad, dat het nieuwe proces gelastte, hun eerdere levenslange gevangenisstraffen had vernietigd.


4 maart: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het recht op leven niet is geschonden bij het dodelijk neerschieten van Ethem Sarısülük door de politie tijdens de Gezi Park-protesten in 2013.


KOERDISCHE MINDERHEID


1 maart: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de voormalige districtsburgemeester Selim Kurbanoğlu tot 10 jaar en 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van terrorisme.


1 maart: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt advocaat Ruşen Seydaoğlu tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme, als onderdeel van een onderzoek naar pro-Koerdische politieke netwerken.


2 maart: Het parlement heft de parlementaire onschendbaarheid op van HDP-parlementslid Semra Güzel, tegen wie een aanklacht wegens terrorisme is ingediend.


Parlementslid Semra Güzel

3 maart: Een rechtbank in Aydın veroordeelde journalist Ahmet Kanbal tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf wegens een post op sociale media waarin hij een nieuwsbericht deelde over vermeende oorlogsmisdaden begaan door een hooggeplaatste gendarmerieofficier in Diyarbakır.


3 maart: Een rechtbank in İzmir veroordeelde zes mensen tot vijf maanden gevangenisstraf wegens een demonstratie die zij in 2019 organiseerden tegen het afzetten van gekozen burgemeesters in drie overwegend Koerdische provincies.


3 maart: De politie in Şırnak hield lokale HDP-kaderleden Songül Küçük, Naim İnedi en drie anderen aan. De arrestanten werden de volgende dag vrijgelaten.


3 maart: Aanklagers in Istanboel stelden een aanklacht op tegen een pro-Koerdische vereniging.


6 maart: Het bureau van de districtsgouverneur in Şırnak verbiedt de opvoering van een Koerdisch theaterstuk zonder opgaaf van reden.


ANDERE MINDERHEDEN


2 maart: Alevitische organisaties demonstreerden in verschillende provincies en eisten de afschaffing van de verplichte godsdienstlessen op scholen en de officiële erkenning van alevitische gebedshuizen door de staat.


GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN


28 februari: Uit berichten blijkt dat een gevangenis in Diyarbakır een kind, dat met haar moeder achter de tralies verbleef, de nodige medicijnen onthield en dat als gevolg daarvan laesies op het lichaam van het kind zijn verschenen.


28 februari: Volgens berichten werden in een gevangenis in Düzce 25 mensen vastgehouden op afdelingen voor acht personen.


2 maart: Uit berichten blijkt dat een gevangenis in Izmir zieke gedetineerde Abbas Özdemir al drie maanden lang geen behandeling heeft gegeven.


3 maart: Uit berichten blijkt dat de verwarming in een gevangenis in Yozgat al twee weken niet werkt.


4 maart: Seyit Mehmet Ünal, een voormalige leraar die werd gearresteerd wegens banden met de Gülen-beweging, vertelde zijn familie tijdens een telefoongesprek dat de verwarming in zijn eenpersoons cel ondanks het koude weer was afgesloten.


4 maart: Een gevangenis in Mardin weigerde ziekenhuisopname aan gevangenen die weigerden mondfouillering te ondergaan.


6 maart: Ercan Eke, een 32-jarige gevangene, werd onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een gevangenis in İzmir.


FOLTERING EN MISHANDELING


28 februari: Aanklagers in Istanboel weigeren een zaak tegen politieagenten die beschuldigd worden van mishandeling en foltering, ondanks een uitspraak van het Grondwettelijk Hof waarin om een grondig onderzoek naar de beschuldigingen wordt verzocht.


1 maart: De bewakers in een gevangenis in Diyarbakır hebben zeven gedetineerden fysiek mishandeld.


2 maart: De bewakers in een gevangenis in Ankara fouilleren een familielid van een gevangene die op bezoek was.


4 maart: De bewakers in een gevangenis in Diyarbakır dreigen een gevangene, Kurbani Özcan, te doden.


VROUWENRECHTEN


3 maart: De hoofdaanklager bij de Raad van State heeft opgeroepen tot de annulering van een presidentieel decreet dat Turkije uit het Verdrag van Istanbul over de bestrijding van geweld tegen vrouwen moest terugtrekken.


4 maart: Een rechtbank in Gaziantep spreekt een man vrij die beschuldigd werd van seksueel misbruik en moord nadat een 17-jarig meisje onder verdachte omstandigheden van het balkon van zijn huis was gevallen.


4 maart: Volgens een maandelijks rapport van Bianet over gender gerelateerd geweld hebben mannen in februari 22 vrouwen gedood en ten minste 78 vrouwen geweld aangedaan.


6 maart: De politie in Ankara hield vijf mensen aan die een demonstratie hielden ter gelegenheid van de komende Internationale Vrouwendag.


6 maart: De autoriteiten kondigden onderzoeken aan tegen 12 personen wegens evenementen die ter gelegenheid van de internationale vrouwendag werden georganiseerd.

Comments


bottom of page