top of page

Turkey Rights Monitor - Uitgave 83

WILLEKEURIGE DETENTIE EN ARRESTATIE


In de loop van de week hebben openbare aanklagers de detentie van ten minste 169 personen bevolen wegens vermeende banden met de Gülen-beweging. In oktober 2020 werd in een advies van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie (WGAD) gesteld dat het op grote schaal of systematisch opsluiten van personen die banden zouden hebben met de groep, kan neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. Solidarity with OTHERS heeft een gedetailleerde database samengesteld om de aan Gülen gelinkte massale detenties sinds een mislukte staatsgreep in juli 2016 te monitoren.GEDWONGEN VERDWIJNINGEN


Er is deze week geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge Tunç, een voormalige werknemer uit de publieke sector die tijdens de noodtoestand van 2016-2018 bij wetsdecreet uit zijn baan is ontslagen en die op 6 augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 2016.


19 januari: Volgens mediaberichten werd een 17-jarige minderjarige in Diyarbakır kortstondig in een voertuig gedwongen door een groep niet-geïdentificeerde personen die zich voordeden als politieagenten en die de minderjarige dwongen informant voor de autoriteiten te worden.


VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING


17 januari: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelde de pro-Koerdische NGO-activist Yıldız Damla tot zes jaar en drie maanden op beschuldiging van terrorisme.


17 januari: De politie in Ankara greep in bij een protest van vrouwen die gratis producten voor vrouwelijke hygiëne eisten, en hield negen van hen aan.


17 januari: De politie in Ankara hield kortstondig 11 mensen aan uit protest tegen de zelfmoord van een universiteitsstudent die in een religieus studentenhuis verbleef.


17 januari: Het bureau van een districtsgouverneur in Diyarbakır vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in openlucht voor een periode van 15 dagen.


18 januari: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt Mehmet Şerif Çamçı, een bestuurder van een NGO, tot zes jaar en drie maanden op beschuldiging van terrorisme, in het kader van een onderzoek naar de Koerdische politieke beweging.

18 januari: Het Grondwettelijk Hof heeft de klacht van een verzoeker die gewond was geraakt door politieoptreden tijdens de Gezi Park-protesten in 2013 afgerond met de uitspraak dat het verbod op mishandeling niet was geschonden omdat het gebruik van water onder druk door de oproerpolitie evenredig en gerechtvaardigd was.

21 januari: Een rechtbank in Tunceli veroordeelde de lokale maatschappelijke activist Özkan Arslan tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme, wegens zijn deelname aan milieuprotesten en zijn commentaar op de sociale media.


VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA


17 januari: Een rechtbank in Şanlıurfa heeft een Koerdische minderjarige tot acht maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hij in een bericht op de sociale media de nationale vlag zou hebben belasterd.


17 januari: De autoriteiten in Eskişehir legden activisten uit het maatschappelijk middenveld geldboetes op omdat ze aan hun kantoor een spandoek hadden opgehangen waarin ze klaagden over economische tegenspoed.


17 januari: Een rechtbank spreekt de Duits-Turkse journalist Meşale Tolu vrij van beschuldigingen van terrorisme. Tolu stond bijna vijf jaar terecht en kon tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen.


Journalist Meşale Tolu

18 januari: Aanklagers in Van klaagden een man aan die was aangehouden omdat hij in een park naar een Koerdisch liedje op zijn telefoon had geluisterd, en eisten tot 5 jaar gevangenisstraf wegens vermeende terroristische propaganda.


18 januari: De politie in Istanbul houdt journalist Can Uğur kort vast op beschuldiging van belediging van de president.


19 januari: Een rechtbank in Ankara besloot de toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over beschuldigingen van omkoping waarbij een zakenman met banden met de regering betrokken is.


20 januari: Aanklagers in Diyarbakır klagen journalist Abdurrahman Gök aan wegens terrorisme. De journalist wordt beschuldigd van het fotograferen van het moment waarop een politieagent een jonge Koerdische man neerschoot tijdens de Newroz-viering in 2017.


Journalist Abdurrahman Gök

21 januari: Een rechtbank in Tunceli veroordeelde de lokale maatschappelijke activist Özkan Arslan tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme, wegens zijn deelname aan milieuprotesten en zijn commentaar op sociale media.


22 januari: De politie in Istanboel heeft journalist Sedef Kabaş aangehouden op beschuldiging van belediging van de president in een televisieprogramma. Kabaş werd gearresteerd nadat hij later diezelfde dag voor de rechter was verschenen.


Journalist Sedef Kabaş

22 januari: Volgens berichten heeft de Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK), de Turkse omroepwaakhond, televisiestations opgebeld en druk op hen uitgeoefend om een lied van de beroemde zanger Sezen Aksu, waarvan de tekst de religieuze waarden zou denigreren, niet uit te zenden.


22 januari: Uit een rapport van een persvrijheid monitor blijkt dat in 2021 elke maand gemiddeld 70 journalisten voor de rechter verschenen zijn in meer dan 30 zaken.


23 januari: De politie in Zonguldak heeft de plaatselijke journalist Aytaç Öztürk kort vastgehouden wegens een sociaal bericht waarin hij een bericht had gedeeld waarin werd beweerd dat een plaatselijke aanklager een verkeersongeval had gehad.


MENSENRECHTENVERDEDIGERS


17 januari: Een rechtbank in Istanboel verlengde de detentie van Osman Kavala, leider van het maatschappelijk middenveld. De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd genegeerde tot vrijlating van Kavala en een recente deadline van de Raad van Europa voor mogelijke inbreukprocedures tegen Ankara. Kavala zit sinds oktober 2017 in de gevangenis.


20 januari: De Stichting voor de Mensenrechten in Turkije (TİHV) meldde dat in het laatste kwartaal van 2021 ten minste 1.220 rechtenverdedigers te maken kregen met belemmering bij het uitoefenen van hun activiteiten, waaronder gerechtelijke vervolging, administratieve belemmeringen, bedreigingen en represailles.


22 januari: Aanklagers hebben Öztürk Türkdoğan, de voorzitter van de mensenrechtenvereniging (İHD), aangeklaagd wegens banden met terrorisme en belediging van de minister van Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van een artikel dat op de website van de vereniging was gepubliceerd.


Öztürk Türkdoğan

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT


17 januari: Een rechtbank in Istanboel verlengde de detentie van Osman Kavala, leider van de civiele samenleving. Het vonnis negeerde een bevel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tot vrijlating van Kavala en een recente deadline van de Raad van Europa voor mogelijke inbreukprocedures tegen Ankara. Kavala zit sinds oktober 2017 zonder veroordeling in de gevangenis.


18 januari: Uit statistieken van het Constitutioneel Hof bleek dat het hof in 11.830 van de individuele aanvragen die in 2021 werden afgesloten, ten minste één schending van rechten heeft aangekondigd, het hoogste jaarlijkse aantal sinds de invoering van het recht op individuele aanvraag in 2012.


KOERDISCHE MINDERHEID


17 januari: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelde de pro-Koerdische ngo-activist Yıldız Damla tot zes jaar en drie maanden op beschuldiging van terrorisme.


17 januari: Een rechtbank in Şanlıurfa heeft een Koerdische minderjarige tot acht maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hij in een bericht op de sociale media de nationale vlag zou hebben belasterd.


17 januari: Uit berichten blijkt dat de gevangen Koerdische politicus Seyit Narin een hartaanval heeft gekregen in een gevangenis in Rize. Narin is de voormalige burgemeester van een district in Diyarbakır.


18 januari: Een rechtbank in Diyarbakır heeft Mehmet Şerif Çamçı, een bestuurder van een NGO, veroordeeld tot zes jaar en drie maanden op beschuldiging van terrorisme, in het kader van een onderzoek naar de Koerdische politieke beweging.


18 januari: Een rechtbank in Van heeft bepaald dat de Koerdische journalist Nedim Türfent gedurende drie maanden niet met zijn advocaten mag samenkomen.


18 januari: Aanklagers in Van klaagden een man aan die was aangehouden omdat hij in een park naar een Koerdisch liedje op zijn telefoon had geluisterd, en eisten tot 5 jaar gevangenisstraf wegens vermeende terroristische propaganda.


GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN


17 januari: Uit berichten blijkt dat de gevangen Koerdische politicus Seyit Narin een hartaanval heeft gekregen in een gevangenis in Rize. Narin is de voormalige burgemeester van een district in Diyarbakır.


18 januari: Een parlementaire mensenrechtencommissie bracht verslagen uit over haar bezoek aan gevangenissen in Kayseri en Mersin, waarin de zeer slechte omstandigheden in de quarantaineafdelingen werden beschreven.


18 januari: Een rechtbank in Van heeft beslist dat de Koerdische journalist Nedim Türfent, die in de gevangenis zit, zijn advocaten gedurende drie maanden niet mag ontmoeten.


Journalist Nedim Türfent

19 januari: De Vereniging voor de Mensenrechten (İHD) maakte bekend dat een gevangene die aan de ziekte van Buerger lijdt in Hatay het risico loopt zijn voet te verliezen tenzij hij onmiddellijke behandeling krijgt.


19 januari: Volgens berichten in de media weigert een vrouwengevangenis in Diyarbakır te reageren op petities die in het Koerdisch zijn geschreven en Koerdisch-talige publicaties te leveren die naar de gevangenen zijn gestuurd. De gevangenisdirectie heeft ook de bezorging van Koerdischtalige brieven aan gevangenen vertraagd.


20 januari: Zabit Kişi, een voormalige leraar die gevangen zit wegens vermeende banden met de Gülen-beweging, heeft in een brief aan een parlementslid meegedeeld dat een gevangenisautoriteit hem de toegang tot behoorlijke gezondheidszorg ontzegt ondanks een laesie op zijn lever. Hij zei ook dat de gevangenisadministratie hem een petitie liet ondertekenen waarin stond dat het zijn beslissing was om niet naar het ziekenhuis te gaan. Kişi werd in 2017 door de Turkse inlichtingendienst ontvoerd uit Kazachstan.


Zabit Kişi

21 januari: Ramazan Turan, een 70-jarige gedetineerde in een gevangenis in Van, is om het leven gekomen in een eenpersoon cel voor quarantaine. Hoewel de officiële bekendmaking luidde dat Turan aan een hartaanval was overleden, meldden rechtengroeperingen dat zijn autopsie werd uitgevoerd zonder de aanwezigheid van advocaten.


22 januari: Een gevangenis in Adana verhinderde de ziekenhuisopname van gevangene Fatih Özgür Aydın die weigerde een mondonderzoek te ondergaan.


23 januari: Een gevangenis in Edirne weigerde medische behandeling aan vier oudere zieke gedetineerden en onthield hen van de nodige medicatie.


VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN


20 januari: Ahmet Güngör, een voormalige politieagent die na een couppoging in 2016 uit zijn functie was ontslagen, werd als vermist opgegeven nadat hij naar Griekenland was gevlucht.


22 januari: Een niet-geïdentificeerde persoon viel twee Syrische migranten aan in Bursa, waarbij een van hen werd gedood en de ander gewond raakte.


FOLTERING EN MISHANDELING


18 januari: De bewakers in een gevangenis in Van hebben gevangene Fikret Diyar Orhan fysiek mishandeld.


19 januari: Bewakers in een gevangenis in Ağrı hebben gedetineerden mishandeld tijdens een huiszoeking en hebben spullen in beslag genomen die zij in de cafetaria van de gevangenis hadden gekocht.


19 januari: Politieagenten in Istanboel bedreigden naar verluidt een vrouwelijke gedetineerde met verkrachting.


19 januari: Een gevangenisbeambte in Tekirdağ onderbrak het telefoongesprek van gevangene Tufan İlbaş met zijn familie toen İlbaş begon te vertellen dat hij gemarteld en mishandeld werd.


20 januari: De bewakers in een gevangenis in Edirne bedreigden gevangene Hüseyin Aydın.


20 januari: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Turkije de rechten heeft geschonden van een vrouw die in 2013 in de gevangenis aan een visitatie werd onderworpen.


23 januari: De politie in Ankara gebruikte buitensporig geweld tegen een persoon die betrokken was bij een ruzie met een chauffeur.


23 januari: Een persoon die door de politie was aangehouden na een demonstratie van de HDP in Kocaeli, verklaarde tijdens zijn hechtenis te zijn gemarteld en mishandeld.


TRANSNATIONALE REPRESSIE EN SCHENDINGEN


21 januari: De Albanese premier Edi Rama heeft een verzoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan om maatregelen tegen volgelingen van de Gülen-beweging in Albanië afgewezen. In het verleden heeft de Turkse regering haar politieke en economische invloed op de Balkan met succes aangewend om de uitlevering of buitengerechtelijke deportatie van de leden van de groep te bewerkstelligen.

Comments


bottom of page