top of page

Turkey Rights Monitor - Uitgave 72

WILLEKEURIGE DETENTIE EN ARRESTATIE


In de loop van de week hebben openbare aanklagers de detentie van ten minste 237 personen bevolen wegens vermeende banden met de Gülen-beweging. In oktober 2020 werd in een advies van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie (WGAD) gesteld dat het op grote schaal of systematisch opsluiten van personen die banden zouden hebben met de groep, kan neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. Solidarity with OTHERS heeft een gedetailleerde database samengesteld om de aan Gülen gelinkte massale detenties sinds een mislukte staatsgreep in juli 2016 te monitoren.2 november: De moeder van Devrim Ayık, een gedetineerde journalist met aanzienlijke gezondheidsproblemen, kondigde aan dat haar zoon achter de tralies blijft ondanks zijn verslechterende toestand.


Devrim Ayık

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN


Er is deze week geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge Tunç, een voormalige werknemer uit de publieke sector die tijdens de noodtoestand van 2016-2018 bij wetsdecreet uit zijn baan is ontslagen en die op 6 augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 2016.


VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING


2 november: Aanklagers in İstanbul hebben negen advocaten aangeklaagd die een publieke verklaring hadden afgelegd om te protesteren tegen een besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken om drie Koerdische burgemeesters in augustus 2019 uit hun ambt te zetten.


2 november: Het gouverneurskantoor in Mardin vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in openlucht voor een periode van 15 dagen.


4 november: De politie in verschillende provincies blokkeerde demonstraties georganiseerd door de HDP ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de gevangenneming van de voormalige partij mede-voorzitters Selahattin Demirtaş en Figen Yüksekdağ. De interventie resulteerde in de korte opsluiting van vier mensen in Ağrı en twee mensen in Van.


6 november: De politie in Istanboel heeft kortstondig 18 mensen aangehouden die protesteerden tegen de Raad voor het Hoger Onderwijs.


VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA


1 november: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat negen door lagere rechtbanken opgelegde toegangsverboden voor online-artikelen indruisten tegen de vrijheid van meningsuiting en de mediavrijheid, en verzocht het parlement de wet te wijzigen.


1 november: Volgens een maandelijks rapport stonden in oktober 58 journalisten terecht, tegen wie in totaal 896 jaar gevangenisstraf was geëist.


2 november: Aanklagers in Diyarbakır eisten tot 15 jaar gevangenisstraf tegen de Koerdische auteur Azad Zal, die terechtstaat op beschuldiging van terrorisme.


Azad Zal

2 november: De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK) legt de regering kritische zender TELE 1 een geldboete op voor een programma over beschuldigingen van nepotisme waarbij een regeringsgezinde stichting betrokken is.


3 november: Een rechtbank in Yalova heeft de Koerdische dichter Yılmaz Odabaşı tot 11 maanden en 20 dagen gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van belediging van de president.


Yılmaz Odabaşı

3 november: De politie kondigt aan dat zij een onderzoek heeft ingesteld naar 30 sociale-mediagebruikers die geruchten over de dood van de president hebben verspreid.


3 november: Een rechtbank in Istanboel heeft journalist Kaan Göktaş tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van belediging van de president, naar aanleiding van een bericht op sociale media waarin hij een 300 jaar oud gedicht deelde.


3 november: Een rechtbank in Istanboel heeft advocaat Sinan Bin tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van terrorisme, naar aanleiding van een toespraak die hij op een symposium had gehouden.


3 november: Een rechtbank van Istanboel besluit de toegang te blokkeren tot een nieuwsreportage over beschuldigingen van nepotisme waarbij regeringsgezinde stichtingen betrokken zijn.


3 november: Een beroepscommissie weigert twee academici die van hun universiteit zijn gestuurd omdat ze een verklaring hadden ondertekend waarin werd opgeroepen tot een vreedzame regeling van het conflict in de Koerdische provincies, in hun functie te herstellen.


4 november: Een rechtbank in Istanboel veroordeelt schrijver Erdal Yıldırım tot één jaar, zes maanden en 22 dagen gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme, naar aanleiding van zijn berichten in de sociale media over gevechten in Syrië tussen ISIS en Koerdische militanten.


Erdal Yıldırım

5 november: Majed Shama, een Syrische journalist die in Turkije verblijft, werd naar verluidt gedwongen een "vrijwillig repatriëringsdocument" te ondertekenen na zijn reportage over Syrische vluchtelingen in Turkije die video's online zetten om te protesteren tegen racisme en discriminatie. Zijn advocaat maakte later bekend dat hij niet zou worden uitgezet.


Majed Shama

5 november: De politie in Elazığ heeft de academicus Hifzullah Kutum aangehouden op beschuldiging van terrorisme, omdat hij in een bericht op de sociale media "Leve Koerdistan" had geschreven. Kutum werd ook geschorst van de universiteit waar hij werkte.


Hifzullah Kutum

5 november: Een rechtbank in Bursa legde een geldboete van 620 euro op aan een man genaamd Yüksel Üstün die de president in een Facebook-post een geheime jood noemde, en veroordeelde hem voor belediging van de president.


ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT


3 november: De onderzoekscommissie inzake noodmaatregelen, een beroepscommissie die is opgericht om individuele klachten in verband met de noodmaatregelen van 2016-2018 na de staatsgreep te beoordelen, weigerde twee academici die van hun universiteit waren ontslagen omdat zij een verklaring hadden ondertekend waarin werd opgeroepen tot een vreedzame regeling van het conflict in de Koerdische provincies, opnieuw in hun functie te herstellen.


KOERDISCHE MINDERHEID


1 november: Een rechtbank besliste om HDP-bestuurder Sevim Akdağ, die op 29 oktober werd aangehouden, te arresteren.


Sevim Akdağ

2 november: Aanklagers in Diyarbakır eisten tot 15 jaar gevangenisstraf tegen de Koerdische schrijver Azad Zal, die terechtstaat op beschuldiging van terrorisme.


2 november: De politie in Adıyaman houdt Mustafa Yüksel aan, een adviseur van HDP-afgevaardigde Kemal Bülbül.


3 november: De veiligheidsdiensten in Adıyaman hebben voormalig HDP-raadslid Behçet Yıldırım aangehouden op beschuldiging van terrorisme.


Behçet Yıldırım

4 november: De politie heeft in verschillende provincies demonstraties geblokkeerd die door de HDP waren georganiseerd ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de gevangenneming van de voormalige partijcovoorzitters Selahattin Demirtaş en Figen Yüksekdağ. Het optreden leidde tot de korte opsluiting van vier personen in Ağrı en twee personen in Van.


5 november: De politie in Elazığ heeft academicus Hifzullah Kutum aangehouden op beschuldiging van terrorisme, omdat hij in een bericht op de sociale media "Leve Koerdistan" had geschreven. Kutum werd ook geschorst van de universiteit waar hij werkte.


GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN


1 november: Een gevangenis in Adana weigerde ziekenhuisopname van gevangene Ibrahim Karakaş, die weigerde zijn mond te laten onderzoeken.


1 november: Een gevangenis in Trabzon weigerde verschillende gedetineerden in het ziekenhuis op te nemen omdat zij weigerden hun mond te laten onderzoeken.


2 november: Een gevangenis in Eskişehir weigerde gevangene Cihan Alkan in het ziekenhuis op te nemen omdat hij weigerde zijn mond te laten fouilleren.


3 november: Een gevangene in een gevangenis in Izmir meldde dat de gevangenisautoriteiten gevangenen onder druk zetten om zich aan te sluiten bij islamitische activiteiten.


5 november: Erkam Özkaya, een vader van vier kinderen die werd gearresteerd wegens banden met de Gülen-beweging, zei in een brief aan een parlementslid dat hij zijn familie al meer dan twee jaar niet had gezien door de afstand tussen zijn gevangenis en zijn familie en dat de gevangenisautoriteiten niet hadden gereageerd op zijn verzoek om te worden overgeplaatst naar een gevangenis dichter bij zijn familie.


VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN


2 november: Ahmet Baran Çelik, een advocaat die vijf overlevenden vertegenwoordigt van een incident waarbij Turkse gendarmes een groep migranten in de Evros-rivier zouden hebben gegooid, klaagde dat de openbare aanklagers in Edirne het onderzoek naar de agenten die hierbij betrokken zouden zijn, vertraagden.


3 november: Human Rights Watch en 32 andere mensenrechtengroeperingen brengen een gezamenlijke verklaring uit, waarin zij er bij de Turkse regering op aandringen om de rechten en vrijheden van in Turkije verblijvende Turkmenen te beschermen tegen de bedreigingen van de Turkmeense autoriteiten.


5 november: Majed Shama, een Syrische journalist die in Turkije verblijft, werd naar verluidt gedwongen een "vrijwillig repatriëringsdocument" te ondertekenen na zijn reportage over Syrische vluchtelingen in Turkije die video's online zetten om te protesteren tegen racisme en discriminatie. Zijn advocaat maakte later bekend dat hij niet zou worden uitgezet.


5 november: In een rapport wordt beweerd dat Iraanse inlichtingendiensten in Turkije wonende Iraanse dissidenten hebben bedreigd en ontvoerd.


FOLTERING EN MISHANDELING


6 november: Ayhan Demir, een 45-jarige man, zei dat hij impotent was geworden als gevolg van de seksuele marteling en elektrocutie waaraan hij werd onderworpen tijdens zijn detentie door de politie in Mersin in september 2016.


6 november: De Stichting voor de Mensenrechten van Turkije heeft een strafklacht ingediend tegen voormalig inlichtingen chef Mehmet Eymür, die in een tv-interview bekende dat hij sinds de jaren zeventig zijn toevlucht had genomen tot foltering tijdens verhoren.


6 november: De politie in Diyarbakır heeft een man genaamd Behçet Bayhan mishandeld tijdens een huiszoeking om hem aan te houden. De agenten hebben ook de andere personen die zich in het huis bevonden, verbaal mishandeld.


7 november: De politie in Ankara heeft een student mishandeld die was aangehouden wegens links activisme.


7 november: Soldaten in Mardin mishandelden de 73-jarige Abdurrahman Dinler tijdens een huiszoeking.


TRANSNATIONALE REPRESSIE EN SCHENDINGEN


1 november: In een rapport van de Heritage Foundation wordt gesteld dat Turkije niet geschikt is om als gastheer op te treden voor de komende Algemene Vergadering van INTERPOL, omdat het land deze instelling misbruikt om critici in het buitenland aan te pakken en te intimideren.


3 november: Uit een nieuw onderzoek blijkt dat door Turkije gesteunde gewapende groeperingen in Noord-Syrië het water als wapen hebben gebruikt door dammen te bouwen in een rivier die een levensader vormt voor gemeenschappen die stroomafwaarts wonen in gebieden met een Koerdische meerderheid.


VROUWENRECHTEN


3 november: Uit een maandelijks rapport van Bianet over gender gerelateerd geweld blijkt dat mannen in oktober ten minste 22 vrouwen hebben gedood en 53 anderen geweld hebben aangedaan.


5 november: Vrouwenrechtengroeperingen veroordelen het besluit van het Hooggerechtshof van Beroep om de lange gevangenisstraf te handhaven die was opgelegd aan een vrouw die haar mishandelende echtgenoot uit zelfverdediging had gedood.

Comments


bottom of page