top of page

Turkey Rights Monitor - Uitgave 68

WILLEKEURIGE DETENTIE EN ARRESTATIE


In de loop van de week hebben openbare aanklagers de detentie van ten minste 306 personen bevolen wegens vermeende banden met de Gülen-beweging. In oktober 2020 werd in een advies van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie (WGAD) gesteld dat het op grote schaal of systematisch opsluiten van personen die banden zouden hebben met de groep, kan neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. Solidarity with OTHERS heeft een gedetailleerde database samengesteld om de aan Gülen gelinkte massale detenties sinds een mislukte staatsgreep in juli 2016 te monitoren.4 oktober: De autoriteiten weigeren uitstel van de uitvoering van de gevangenisstraf van de ernstig zieke Ayşe Özdoğan, die op 2 oktober is gearresteerd en naar de gevangenis is gestuurd op grond van een veroordeling wegens terrorisme die is uitgesproken omdat zij banden zou hebben met de Gülen-beweging.


Ayşe Özdoğan

4 oktober: Een rechtbank in Antalya besliste een zwangere vrouw die vastzat wegens vermeende banden met de Gülen-beweging, te arresteren in strijd met de bepalingen van de Turkse wetgeving die bepalen dat zelfs indien een zwangere vrouw wordt veroordeeld, haar straf moet worden opgeschort.


6 oktober: Uit berichten blijkt dat een gevangenis in Düzce heeft geweigerd de ernstig zieke Atilla Coşkun vrij te laten, hoewel hij zijn straf al zes maanden geleden heeft uitgezeten. Coşkun wordt nog steeds achter de tralies gehouden wegens eerder opgelegde tuchtstraffen.


WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING


7 oktober: Het Constitutioneel Hof oordeelde dat de dood van een gevangene als gevolg van een verslechterende medische toestand in een gevangenis in Ankara in 2015 een schending vormde van zijn recht op leven en van de verplichting van de regering om levens te beschermen.


GEDWONGEN VERDWIJNINGEN


Er is deze week geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge Tunç, een voormalige werknemer uit de publieke sector die tijdens de noodtoestand van 2016-2018 bij wetsdecreet uit zijn baan is ontslagen en die op 6 augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 2016.


6 oktober: Twee mensen in İstanbul kondigden op een persconferentie aan dat ze kort waren ontvoerd door mensen die zich voorstelden als politieagenten die hen aan een gewelddadig verhoor onderwierpen.


VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING


4 oktober: Een districtsgouverneur in Samsun heeft twee buurtmukhtars uit hun ambt ontzet na een protest tegen een onteigening onder leiding van de regering.


4 oktober: Het bureau van de gouverneur van Mardin vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in openlucht voor een periode van 15 dagen.


5 oktober: De politie in Istanboel heeft journaliste Fatoş Erdoğan fysiek mishandeld toen zij verslag deed van een studentenprotest op de Boğaziçi-universiteit.


6 oktober: De politie in Istanboel houdt 10 universiteitsstudenten aan die een publieke verklaring willen afleggen tegen de beschuldigingen van de president aan hun adres. Twee van de studenten werden later door een rechtbank gearresteerd.


6 oktober: De politie in Ankara hield drie activisten kort aan die slogans op een muur spoten.


6 oktober: De politie in Diyarbakır hield 13 mensen aan omdat ze voorbereidingen zouden treffen voor het organiseren van een demonstratie.


7 oktober: De politie in Istanboel heeft zeven universiteitsstudenten aangehouden uit protest tegen de opsluiting van studenten de dag voordien.


7 oktober: De politie in İzmir en Manisa hield 12 mensen aan, waaronder een lokaal HDP-bestuurder en een bestuurslid van een NGO die is opgericht voor solidariteit met familieleden van gevangenen.


7 oktober: De politie in Ankara hield activiste Merve Demirel aan tijdens een protest tegen het massaontslag van werknemers in de publieke sector in de nasleep van een staatsgreep in 2016.


7 oktober: Het bureau van de gouverneur van İstanbul verbood een demonstratie die was gepland door artsenverenigingen.


8 oktober: Naci İnci, de rector van de Boğaziçi-universiteit die door de president in zijn functie werd benoemd, diende een klacht in bij de politie over studenten die deelnamen aan protesten tegen zijn benoeming.


8 oktober: Een rechtbank in Ankara sprak 18 studenten vrij die terechtstonden omdat zij betrokken waren bij een trots-manifestatie op een universiteit.


VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA


4 oktober: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over de schulden van de gemeente Istanboel aan een bouwbedrijf.


4 oktober: Een rechtbank in Eskişehir heeft besloten de toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over bevorderingen bij de politie en de gendarmerie.


5 oktober: Volgens een maandelijks rapport van oppositieparlementslid Utku Çakırözer verschenen in september minstens 45 journalisten voor de rechter en werd acht journalisten onmogelijk gemaakt nieuws te volgen.


5 oktober: Volgens een maandelijks rapport van de Coalitie voor Vrouwen in de Journalistiek (CFWIJ) zijn in september ten minste twee vrouwelijke journalisten in Turkije fysiek mishandeld door de politie toen zij nieuws aan het natrekken waren.


5 oktober: De autoriteiten blokkeren de toegang tot nieuwsberichten over een man die in 2013 anti-regeringsdemonstranten met een machete te lijf ging.


6 oktober: De Media and Law Studies Association (MLSA) publiceert haar verslag over de monitoring van rechtszaken, waarin wordt gewezen op een toename van het aantal aanklachten wegens terrorisme tegen journalisten op basis van het gebruik van bewijsmateriaal dat verband houdt met hun beroepsactiviteiten.


6 oktober: De Nationalistische Bewegingspartij (MHP), de extreemrechtse partner van de regeringspartij van Turkije, stelt een wetsontwerp op om het functioneren van media en verslaggevers die directe of indirecte financiering uit het buitenland ontvangen, te beperken.


7 oktober: De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK) stelt een onderzoek in naar Fox TV naar aanleiding van de uitlatingen van Başak Demirtaş, de vrouw van de gevangen Koerdische politicus Selahattin Demirtaş, die kritiek uitte op de willekeurige Covid-19-beperkingen in gevangenissen waardoor haar dochters hun vader 19 maanden lang niet konden bezoeken.


Başak Demirtaş

7 oktober: Een rechtbank in Istanboel spreekt de journalisten Canan Coşkun en Veli Açar vrij, die terechtstonden wegens berichtgeving over de zaak Berkin Elvan, een 14-jarig kind dat in 2013 tijdens een protest door de politie werd gedood.


7 oktober: Een rechtbank in Istanbul besloot de toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over beschuldigingen van omkoping waarbij hooggeplaatste politiechefs betrokken waren.


8 oktober: Een rechtbank in Ankara veroordeelt fotograaf en schrijver Mehmet Özer tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging van het verspreiden van terroristische propaganda, naar aanleiding van zijn posts op sociale media waarin hij foto's van een links evenement deelde.


Mehmet Özer

8 oktober: Aanklagers in Ankara klagen oppositiepolitica Canan Kaftancıoğlu aan en eisen tot twee jaar en vier maanden gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van Fahrettin Altun, de communicatiedirecteur van de president, over haar opmerkingen over naar verluidt ongeoorloofde bouwwerkzaamheden in Altuns huis in Istanbul.


Canan Kaftancıoğlu

10 oktober: De politie in Rize heeft een man, Çağlayan Bozacı, kort aangehouden omdat hij de president zou hebben beledigd tijdens een herdenkingsplechtigheid.


MENSENRECHTENVERDEDIGERS


8 oktober: Een rechtbank in Istanboel is begonnen met het nieuwe proces tegen de gevangen zakenman en filantroop Osman Kavala, en heeft beslist hem achter de tralies te houden ondanks een permanent bevel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om hem vrij te laten.


ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT


5 oktober: Het College van rechters en openbare aanklagers (HSK) heeft tien openbare aanklagers en drie rechters geschorst wegens hun vermeende banden met de Gülen-beweging.


8 oktober: Uit een opiniepeiling blijkt dat een meerderheid van 69% in Turkije geen vertrouwen heeft in het gerechtelijk apparaat van het land.


KOERDISCHE MINDERHEID


4 oktober: Een rechtbank in Hakkari veroordeelt Ahmet Öner, een plaatselijk HDP-lid dat vier jaar geleden was overleden, tot acht jaar en negen maanden gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme.


5 oktober: De veiligheidstroepen in Bitlis houden acht mensen aan, onder wie plaatselijke HDP-kaderleden Aziz Başboğa en İhsan Deniz.


5 oktober: Een door het parlement ingevoerde dienst voor simultaanvertalingen sluit de Koerdische taal, de op één na meest gesproken taal in het land, uit.


7 oktober: De politie in İzmir en Manisa houdt 12 mensen aan, waaronder een lokaal HDP kaderlid en een kaderlid van een NGO die is opgericht voor solidariteit met familieleden van gevangenen.


7 oktober: De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK) stelt een onderzoek naar Fox TV voor aanleiding van de uitlatingen van Başak Demirtaş, de vrouw van de gevangen Koerdische politicus Selahattin Demirtaş, die kritiek uitte op de willekeurige Covid-19 beperkingen in gevangenissen waardoor haar dochters hun vader 19 maanden lang niet konden bezoeken.


GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN


5 oktober: De voorzitters van de Medische Kamer in Istanboel en de Orde van advocaten in Istanboel kondigden op een persconferentie aan dat de Covid-19-beperkingen die nog steeds van kracht zijn in Turkse gevangenissen, ondanks de afschaffing ervan elders, tot ernstige schendingen van de rechten leiden, waaronder onnodige en langdurige beperkingen van het bezoekrecht.


5 oktober: volgens berichten weigert een gevangenis in Samsun al vijf maanden medische behandeling aan een gedetineerde die Selami Keleş heet en aan een oogprobleem lijdt.


VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN


5 oktober: Volgens berichten in de media heeft een groot aantal Syrische inwoners in İzmir hun huizen verlaten nadat zij op 30 september het slachtoffer waren geworden van een racistische aanval.


7 oktober: De politie in Istanboel heeft verscheidene migrerende werknemers aangehouden met het oog op uitzetting op grond van het feit dat zij illegaal naar Turkije waren gekomen.


FOLTERING EN MISHANDELING


6 oktober: Garibe Gezer, een gevangene in Kocaeli, werd ernstig gefolterd en seksueel mishandeld door de bewakers.


Garibe Gezer

8 oktober: Twee studenten die waren gearresteerd omdat ze hadden deelgenomen aan protesten op de Boğaziçi-universiteit, zijn naar verluidt mishandeld.


8 oktober: Op een video die circuleert op de Turkse sociale media is te zien hoe de gemeentepolitie van Istanbul buitensporig geweld gebruikt tegen een straatverkoper die fruit verkoopt.


9 oktober: Volgens berichten hebben bewakers in een gevangenis in Şanlıurfa 80 gedetineerden mishandeld en heeft de gevangenisadministratie de gewonden geen behandeling aangeboden.


10 oktober: De bewakers van een gevangenis in Tekirdağ hebben acht gevangenen die zich tijdens een onvrijwillige overplaatsing uit een andere gevangenis tegen visitatie verzetten, fysiek mishandeld. De slachtoffers werd ook belet om het geweld waarvan zij het slachtoffer waren te documenteren.


TRANSNATIONALE REPRESSIE EN SCHENDINGEN


5 oktober: Uit rapporten blijkt dat de Turkse ambassade in Londen Turkse burgers in het VK heeft bespioneerd en een illegale profiellijst naar Ankara heeft doorgestuurd, wat tot hun vervolging in Turkije heeft geleid.


6 oktober: Voormalig oppositieparlementslid Eren Erdem verklaarde dat zijn 7-jarige zoon, die in Berlijn wordt behandeld, werd gepest door aanhangers van de regeringspartij.


Eren Erdem

8 oktober: Een VN-onderzoeksmissie voor Libië zegt dat Turkije de rekrutering van Syrische kindsoldaten tussen 15 en 18 jaar heeft vergemakkelijkt om voor zijn bondgenoot in het Libische conflict te vechten.


9 oktober: Bij een drone-aanval in Noord-Irak, vermoedelijk uitgevoerd door Turkije, is een vrouw om het leven gekomen.


VROUWENRECHTEN


6 oktober: Volgens het maandelijkse rapport over geweld door mannen van nieuwswebsite Bianet hebben mannen in september ten minste 26 vrouwen gedood en ten minste 65 vrouwen geweld aangedaan.

Comments


bottom of page