top of page

Turkey Rights Monitor - Uitgave 161

(De links naar bijbehorende bronnen zijn te vinden op de Engelstalige versie.)


WILLEKEURIGE DETENTIE EN ARRESTATIE


In de loop van de week hebben openbare aanklagers de detentie van ten minste 14 personen bevolen wegens vermeende banden met de Gülen-beweging. In oktober 2020 werd in een advies van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie (WGAD) gesteld dat het op grote schaal of systematisch opsluiten van personen die banden zouden hebben met de groep, kan neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. Solidarity with OTHERS heeft een gedetailleerde database samengesteld om de aan Gülen gelinkte massale detenties sinds een mislukte staatsgreep in juli 2016 te monitoren.17 juli: De autoriteiten laten eindelijk de zieke 85-jarige gevangene Mehmet Emin Özkan vrij. Mensenrechtengroepen en familieleden voeren al jaren campagne voor de vrijlating van Özkan.


GEDWONGEN VERDWIJNINGEN


Er is deze week geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge Tunç, een voormalige werknemer uit de publieke sector die tijdens de noodtoestand van 2016-2018 bij wetsdecreet uit zijn baan is ontslagen en die op 6 augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 2016.


VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING


17 juli: De politie in Istanbul komt tussenbeide bij een herdenkingsevenement georganiseerd door linkse jongerenorganisaties, waarbij 46 mensen worden vastgehouden.


20 juli: De politie in Istanbul, Izmir en Ankara kwam tussenbeide bij demonstraties om de slachtoffers van een bomaanslag in 2015 te herdenken, waarbij in totaal 181 mensen werden vastgehouden.


20 juli: Het Gouverneursbureau van Aydın heeft een nieuw verbod uitgevaardigd op evenementen met een LGBT-thema in de provincie.


22 juli: De politie in Istanbul en Tunceli kwam tussenbeide bij demonstraties over degenen die in de jaren negentig in politiehechtenis verdwenen, waarbij in totaal 30 mensen kortstondig werden vastgehouden.


Politie-interventie tegen de Zaterdagmoeders (Cumartesi Anneleri) in İstanbul

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA


17 juli: De politie in Diyarbakır arresteerde drie distributeurs van de Koerdischtalige krant Azadî. De arrestanten werden de volgende dag vrijgelaten.


18 juli: Aanklagers van Aydın starten een onderzoek naar journalist Mehmet Murat Yıldırım op beschuldiging van het verspreiden van terroristische propaganda in zijn berichtgeving. Een rechtbank in de provincie vaardigde een aanhoudingsbevel uit voor Yıldırım.


18 juli: Een administratieve rechtbank in Ankara heeft een bevel uitgevaardigd voor een uitzendverbod van zeven dagen dat eerder deze maand door de Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK) is opgelegd aan het tegen de regering gerichte tv-station TELE1 vanwege politiek commentaar in de ether.


18 juli: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) beschuldigde Turkije in de zaak van twee gevangenen wier tweewekelijkse tijdschriften werden achtergehouden door de gevangenisautoriteiten. Het EHRM zei dat Turkije de vrijheid van meningsuiting van de verzoekers had geschonden.


19 juli: Een rechtbank in Mersin beslist om de toegang te blokkeren tot ten minste drie nieuwsberichten over beschuldigingen dat pro-regeringskandidaten vriendjespolitiek hebben gekregen tijdens een proces om districtsgouverneurs te rekruteren.


20 juli: De politie in Istanbul arresteerde journalist Umut Taştan die een demonstratie volgde.


20 juli: Een rechtbank in Istanbul besliste de toegang te blokkeren tot ten minste zes nieuwsberichten over een verkeersongeval waarbij de zoon van de president, Ahmet Burak Erdoğan, een zanger doodde.


20 juli: Een rechtbank in Istanbul besliste de toegang te blokkeren tot ten minste zes nieuwsberichten over een rapport van Reuters dat een Amerikaans-Zweeds gezamenlijk corruptieonderzoek onthulde waarbij de zoon van de president, Bilal Erdoğan, betrokken was.


20 juli: Een rechtbank in Istanbul besliste de toegang te blokkeren tot ten minste zes nieuwsberichten over beschuldigingen dat lucratieve overheidscontracten waren gegund aan een vriend van de zoon van de president, Bilal Erdoğan.


20 juli: Verslaggevers Zonder Grenzen (RSF) heeft een verklaring uitgegeven waarin ze er bij de Turkse regering op aandringt om af te zien van het uitzetten van Syrische vluchtelingenjournalisten. De groep zei dat de journalisten waarschijnlijk zullen worden opgesloten, ontvoerd of zelfs vermoord in het geval van een terugkeer naar Syrië.


21 juli: De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK) legt een geldboete en een tijdelijk uitzendverbod op aan de pro-oppositie Halk TV-zender.


21 juli: Een rechtbank in Istanbul besliste de toegang te blokkeren tot ten minste drie nieuwsberichten over een tweet van Melih Tanrıverdi, de directeur van een defensiebedrijf dat dicht bij de regering staat.


21 juli: Een rechtbank in Izmir oordeelde om de toegang te blokkeren tot ten minste drie nieuwsberichten over beschuldigingen dat voormalige leidinggevenden van de regerende partij onder degenen waren die werden vastgehouden als onderdeel van een onderzoek naar een misdaadsyndicaat.


22 juli: De Turkse Telecommunicatie Autoriteit (BTK) legt een reclameverbod op op het socialemediaplatform Twitter wegens het niet naleven van een wet die de controle op sociale media aanscherpt door bedrijven te verplichten een lokale vertegenwoordiger in Turkije aan te stellen.


ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT


18 juli: Een Aydın-rechtbank besliste om vijf gevangenisbewakers vrij te spreken die terecht stonden voor de dood van een gevangene genaamd Yılmaz Ekinci die naar verluidt het slachtoffer was van mishandeling, daarbij verwijzend naar onvoldoende bewijs.


Afbeeldingen van de mishandeling van gevangene Yılmaz Ekinci door gevangenisbewakers

KOERDISCHE MINDERHEID


17 juli: De politie in Diyarbakır distributeurs drie verspreiders van de Koerdischtalige krant Azadî. De arrestanten werden de volgende dag vrijgelaten.


ANDERE MINDERHEDEN


20 juli: Het Gouverneursbureau van Aydın heeft een nieuw verbod uitgevaardigd op evenementen met een LGBT-thema in de provincie.


21 juli: Een rechtbank herstelt de transseksuele arts Larin Kayataş, die in 2021 door het ministerie van Volksgezondheid uit een openbaar ziekenhuis werd ontslagen wegens "beschadiging van de openbare zeden".


GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN


18 juli: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) beschuldigde Turkije in de zaak van twee gevangenen wier tweewekelijkse tijdschriften werden achtergehouden door de gevangenisautoriteiten. Het EHRM zei dat Turkije de vrijheid van meningsuiting van de verzoekers had geschonden.


18 juli: Een Samsun-gevangenis weigert de verwijzing naar het ziekenhuis van gevangene Enes Bilgen omdat hij weigert een mondonderzoek te ondergaan.


18 juli: Uit rapporten bleek dat Aziz Yalçın, een gevangene die lijdt aan de ziekte van Crohn en opgesloten zit in Samsun, de afgelopen twee maanden niet naar het ziekenhuis is verwezen.


18 juli: Uit rapporten blijkt dat een Giresun-gevangenis ziekenhuisverwijzing naar gevangene Yahya Güneş, die aan kanker lijdt, weigert.


21 juli:Een Izmir-gevangenis weigert medische zorg aan zieke gevangene Fatma Özbay.


VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN


17 juli: De overheidsdienst voor migratie maakt bekend dat er in totaal 4.893.752 buitenlanders in het land zijn, zowel vluchtelingen als migranten.


17 juli: Uit berichten in de Britse media blijkt dat het Verenigd Koninkrijk een overeenkomst zoekt om migranten naar Turkije te deporteren.


20 juli: In een video die op sociale media circuleerde, was te zien hoe twee politieagenten een Senegalese migrant fysiek mishandelden in Istanbul.


20 juli: Verslaggevers Zonder Grenzen (RSF) heeft een verklaring uitgegeven waarin ze er bij de Turkse regering op aandringt om af te zien van het uitzetten van Syrische vluchtelingenjournalisten. De groep zei dat de journalisten waarschijnlijk zullen worden opgesloten, ontvoerd of zelfs vermoord in het geval van een terugkeer naar Syrië.


21 juli: In een video die op grote schaal circuleerde op Turkse sociale media, werden mensen in militaire uniformen gezien die personen martelden waarvan werd aangenomen dat het irreguliere migranten waren.


Afbeeldingen die naaar verluidt de onmenselijke behandeling laten zien van migranten die Turkije zijn binnengekomen

FOLTERING EN MISHANDELING


18 juli: Een Aydın-rechtbank besliste om vijf gevangenisbewakers vrij te spreken die terecht stonden voor de dood van een gevangene genaamd Yılmaz Ekinci die naar verluidt het slachtoffer was van mishandeling, daarbij verwijzend naar onvoldoende bewijs.


20 juli: Uit rapporten bleek dat een vrouwengevangenis in Kayseri zeven gevangenen vasthield in een eenpersoonscel.


20 juli: In een video die op sociale media circuleerde, was te zien hoe twee politieagenten een Senegalese migrant fysiek mishandelden in Istanbul.


20 juli: De politie in Istanbul viel een man genaamd Zeki Gülyüz fysiek aan, die werd vastgehouden vanwege een geschil in een nachtclub.


21 juli: In een video die op grote schaal circuleerde op Turkse sociale media, werden mensen in militaire uniformen gezien die personen martelden waarvan werd aangenomen dat het irreguliere migranten waren.


TRANSNATIONALE REPRESSIE


19 juli: Een rechtbank in Kosovo heeft een gevangenisstraf van vier jaar en acht maanden uitgesproken tegen Driton Gashi, de voormalige chef van de inlichtingendienst van het land, vanwege zijn rol bij de illegale deportatie van zes Turkse burgers uit het land in 2018. De zes mannen werden op verzoek van Turkije gearresteerd vanwege hun vermeende banden met de Gülen-beweging.


Turkse staatsburgers die in 2018 buitengerechtelijk uit Kosovo zijn gedeporteerd

Comments


bottom of page