top of page

Turkey Rights Monitor - Uitgave 157

(De links naar bijbehorende bronnen zijn te vinden op de Engelstalige versie.)


NIEUW RAPPORT


Solidarity with OTHERS heeft een rapport gepubliceerd dat de relatie tussen vluchtelingen en democratische samenlevingen tijdens het inclusie- en integratieproces illustreert en manieren schetst waarop vluchtelingen voordelig kunnen zijn voor democratische samenlevingen.


Het rapport is gebaseerd op de strijd van vluchtelingen voor sociale en politieke betrokkenheid wanneer ze hun fundamentele rechten willen uitoefenen en toegang willen krijgen tot middelen om aan hun basisbehoeften te voldoen. In dit opzicht geeft het eerst beknopte definities van de begrippen democratie en vluchteling. Vervolgens bespreekt het de uitdagingen die vluchtelingen creëren en tegenkomen in de samenleving. Het onderzoekt ook de methoden om met deze uitdagingen om te gaan.


HET PROTEST IN STRAATSBURG


20 juni: Meer dan duizend mensen verzamelden zich voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECtHR) in Straatsburg om gerechtigheid te eisen voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Turkije. Ze benadrukten de nalatigheid van zowel het ECtHR als de Raad van Europa (CoE) met betrekking tot de dramatische verslechtering van de mensenrechtensituatie in Turkije sinds 2016. Verschillende prominente figuren uit heel Europa, zoals de Britse parlementslid Jeremy Corbyn en de Duitse parlementslid Andrej Konstantin Hunko, hielden toespraken uit solidariteit met de demonstranten.WILLEKEURIGE DETENTIE EN ARRESTATIE


In de loop van de week hebben openbare aanklagers de detentie van ten minste 70 personen bevolen wegens vermeende banden met de Gülen-beweging. In oktober 2020 werd in een advies van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie (WGAD) gesteld dat het op grote schaal of systematisch opsluiten van personen die banden zouden hebben met de groep, kan neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. Solidarity with OTHERS heeft een gedetailleerde database samengesteld om de aan Gülen gelinkte massale detenties sinds een mislukte staatsgreep in juli 2016 te monitoren.20 juni: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) beschuldigde Turkije in de zaak van journalist Hidayet Karaca, die sinds 2014 gevangen zit, vanwege het scenario van een tv-serie die werd uitgezonden door de televisiezender waar hij een leidinggevende was. Het EHRM zei dat de detentie van Karaca zijn rechten schond en Turkije beval hem een ​​immateriële schadevergoeding te betalen.


Journalist en voormalig mediamanager Hidayet Karaca

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN


Er is deze week geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge Tunç, een voormalige werknemer uit de publieke sector die tijdens de noodtoestand van 2016-2018 bij wetsdecreet uit zijn baan is ontslagen en die op 6 augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 2016.


VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING


19 juni: De politie in Ankara komt tussenbeide in een linkse demonstratie om te protesteren tegen het economische beleid van de regering, waarbij 20 mensen kortstondig worden vastgehouden.


19 juni: Het kantoor van een districtsgouverneur in Bitlis verbood een Koerdisch-talige theatervoorstelling zonder rechtvaardiging.


21 juni: Het Gouverneursbureau van Hakkari vaardigde een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen.


21 juni: De autoriteiten verbieden Ekofest, een milieu-evenement dat gepland was in Balıkesir.


22 juni: Een districtsgouvernement in Istanbul verbood een evenement dat was gepland om een ​​bloedbad te herdenken dat plaatsvond in 1993. Het gouvernement vaardigde vervolgens een algemeen verbod uit op alle evenementen in het district voor een periode van twee dagen.


22 juni: Een Batman-rechtbank besliste om 25 mensen vrij te spreken die terecht stonden wegens hun aanwezigheid in een protest tegen de ontzetting van gekozen Koerdische burgemeesters uit hun ambt.


23 juni: Een rechtbank in Istanbul veroordeelde acht mensen, onder wie een voormalig HDP-parlementslid, tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf wegens aan terrorisme gerelateerde aanklachten vanwege hun deelname aan protesten en evenementen, en sprak negen anderen vrij die in dezelfde zaak werden berecht.


23 juni: De aanklagers van Çanakkale starten een onderzoek naar 26 mensen wegens hun deelname aan een protest.


25 juni: De politie in Istanboel en Izmir kwam tussenbeide in Pride-marsen en arresteerde ten minste 163 mensen.


VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA


19 juni: Een rechtbank in Istanbul veroordeelde journalisten Doğan Ergün en İzel Sezer tot een jaar en acht maanden gevangenisstraf wegens beschuldigingen van omkoping.


Journalisten İzel Sezer en Doğan Ergün

19 juni: Cafer Elmas, een lokale journalist gevestigd in Bilecik, kreeg een gewapende aanval voor zijn huis en raakte gewond. In verband met het incident zijn twee mensen aangehouden.


20 juni: Ferit Kilis, een linkse politicus in Adana, werd gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd nadat zijn gevangenisstraf van meer dan vijf jaar, die was uitgesproken vanwege zijn posts op sociale media, was bevestigd.


20 juni: Rechtbanken in Istanbul beslissen om toegang te blokkeren tot ten minste drie nieuwsberichten en zes tweets over de dood van een 12-jarig kind dat dood werd aangetroffen in de stal van een religieuze stichting.


20 juni: Een rechtbank in Sakarya besliste de toegang tot 12 nieuwsberichten en een tweet over beschuldigingen van seksuele intimidatie waarbij plaatsvervangend provinciegouverneur Alper Balcı betrokken was, te blokkeren.


21 juni: Een rechtbank in Bursa veroordeelde muzikant Cafer Alp tot een jaar en acht maanden gevangenisstraf op beschuldiging van het verspreiden van terroristische propaganda, vanwege liedjes die hij zong tijdens een HDP-evenement in 2017.


23 juni: Een rechtbank in Istanbul besliste de toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over beschuldigingen dat een familielid van de regeringsgezinde geestelijke Ahmet Mahmut Ünlü lucratieve bouwprojecten van een ministerie had gekregen. De rechtbank besliste ook om de toegang te blokkeren tot drie andere rapporten die eerdere censuur aankondigden die was opgelegd aan nieuwsberichten over hetzelfde onderwerp.


23 juni: Een rechtbank in Istanbul oordeelde de toegang te blokkeren tot ten minste negen nieuwsberichten over een reeks aantijgingen waarin regeringsgezinde zakenman Fettah Tamince betrokken was.


23 juni: Aanklagers in Ankara hebben journalisten Sibel Yükler, Yıldız Tar en Deniz Nazlım aangeklaagd die werden vastgehouden terwijl ze verslag deden van een protest in juli 2022.


23 juni: De gevangen journalist Sezgin Kartal wordt onder gerechtelijk toezicht vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Kartal werd in januari 2023 gearresteerd en wordt geconfronteerd met terrorismegerelateerde aanklachten vanwege een foto waarop hij naar verluidt is afgebeeld met een lid van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK).


ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT


21 juni: Het ministerie van Onderwijs heeft een leraar genaamd Emine Yaşhi en een schooldirecteur in Istanbul geschorst wegens het gebruik van een regenboogversiering op een school. De disciplinaire maatregel kwam nadat een lid van de regerende partij de leraar publiekelijk beschuldigde van "het promoten van homoseksualiteit".


Emine Yaşhi

KOERDISCHE MINDERHEID


19 juni: Het kantoor van een districtsgouverneur in Bitlis verbood een Koerdisch-talige theatervoorstelling zonder rechtvaardiging.


20 juni: De bewakers in een vrouwengevangenis in Ankara vielen gedetineerden verbaal aan omdat ze onderling Koerdisch spraken en zeiden: "Als je in Turkije gaat wonen, zul je in het Turks spreken."


20 juni: De bewakers in een Tekirdağ-gevangenis vielen de gevangengenomen HDP-directeur Seyithan Kırmızı fysiek aan.


21 juni: Een rechtbank in Bursa veroordeelde muzikant Cafer Alp tot een jaar en acht maanden gevangenisstraf op beschuldiging van het verspreiden van terroristische propaganda, vanwege liedjes die hij zong tijdens een HDP-evenement in 2017.


21 juni: Een racistische menigte in Trabzon viel Koerdische bouwvakkers fysiek aan, waarbij zes mensen gewond raakten en twee van hen in kritieke toestand achterbleven.


21 juni: Berichten in de media gaven aan dat een gevangenisadministratie in Izmir bezoekverboden oplegde aan gevangenen omdat ze Koerdisch spraken.


22 juni: Een Batman-rechtbank besliste om 25 mensen vrij te spreken die terecht stonden wegens hun aanwezigheid in een protest tegen de ontzetting van gekozen Koerdische burgemeesters uit hun ambt.


GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN


23 juni: Berichten in de media gaven aan dat een gevangene die in Antalya vastzat, dood in de gevangenis werd aangetroffen. De gevangene werd naar verluidt behandeld in de ziekenboeg van de gevangenis, maar werd niet doorverwezen naar een ziekenhuis.


23 juni: Een Tekirdağ-gevangenis kon de zieke gevangene Hilmi Karaoğlan niet voorzien van de medicijnen die hij regelmatig moet innemen.


VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN


19 juni: Uit rapporten blijkt dat bendes aan de Turkse grens met Iran vluchtelingen uit Afghanistan hebben ontvoerd voor losgeld en hen hebben aangevallen.


20 juni: Het Stockholm Centre for Freedom (SCF) heeft een nieuw rapport uitgebracht waarin de wijdverbreide haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven tegen Syrische vluchtelingen in Turkije worden onderzocht.


21 juni: Mediaberichten citeren een functionaris van de Europese Unie die aankondigde dat het aantal Turkse burgers dat asiel zoekt in Europa tot nu toe de 26.000 heeft overschreden in 2023.21 juni: De Mensenrechtenstichting van Turkije (TİHV) meldde ter gelegenheid van de Wereldvluchtelingendag dat tussen januari 2020 en november 2022 ten minste 21 vluchtelingen het leven hebben verloren in Turkije als gevolg van racistische aanvallen.


22 juni: In een video die op sociale media circuleert, wordt in Griekenland een groep politieke asielzoekers uit Turkije achtervolgd door gemaskerde mannen met messen. Berichten in de media kondigden later aan dat de groep gedwongen was teruggestuurd naar Turkije, in strijd met een tussentijdse maatregel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) die er bij Griekenland op aandrong de asielzoekers niet van zijn grondgebied te verwijderen.FOLTERING EN MISHANDELING


19 juni: İsmail İshak Arslan, een 23-jarige man die in mei kort werd vastgehouden in Istanbul wegens het maken van een handgebaar van de oppositie tijdens de verkiezingscampagne van regerend partijlid Süleyman Soylu, diende een strafrechtelijke klacht in tegen Soylu en zijn bewakers op basis van beschuldigingen van belediging, opzettelijke verwonding en marteling als gevolg van de behandeling die hij tijdens zijn detentie heeft ondergaan.


19 juni: Een gevangenisadministratie in Şanlıurfa vernietigde petities waarin gevangenen melding maakten van schendingen van hun rechten achter de tralies.


20 juni: De bewakers in een vrouwengevangenis in Ankara vielen gedetineerden verbaal aan omdat ze onderling Koerdisch spraken en zeiden: "Als je in Turkije gaat wonen, zul je in het Turks spreken."


20 juni: De bewakers in een Tekirdağ-gevangenis vielen de gevangengenomen HDP-directeur Seyithan Kırmızı fysiek aan.


21 juni: Berichten in de media gaven aan dat een gevangenisdirectie in Izmir regelmatig bezoekers van gedetineerden aan fouillering onderwierp, bezoekverboden oplegde aan gedetineerden omdat ze in het Koerdisch spraken, de communicatierechten van gedetineerden inperkte en gedrukt materiaal niet bezorgde dat door hun gevangenen naar gedetineerden was gestuurd. gezinnen.


TRANSNATIONALE REPRESSIE


20 juni: Turkse luchtaanvallen in Noord-Syrië hebben naar verluidt de lokale Koerdische politici Yusra Derwêş en Lîman Şiwêş gedood, evenals een andere burger.


23 juni: De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) heeft een resolutie aangenomen waarin de transnationale onderdrukking door Turkije wordt veroordeeld tegen personen die vermeende banden hebben met de Gülen-beweging.Comments


bottom of page