top of page

Rights Talk 6 - Samuel Cogolati


In dit interview met Samuel Cogolati, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van België, hebben we de volgende vragen behandeld:


1- Wanneer de Belgische staat geconfronteerd wordt met een uitleveringsverzoek, met welke wettelijke bepalingen zou u dan rekening houden?

2- Kunnen we stellen dat bepaalde landen die we kunnen omschrijven als zijnde geregeerd door autoritaire regimes, een immuniteit genieten op internationaal niveau?

3- Moet de Magnitsky-wet op Turkije worden toegepast?

4- Wat zijn volgens u de oorzaken van de verloedering van het Turkse politieke systeem?

5- Wat zijn de criteria waarmee rekening moet worden gehouden wanneer de Europese Unie economische en politieke sancties oplegt aan een land wegens zijn schendingen van de mensenrechten?

bottom of page