top of page

Rights Talk 6 - Samuel Cogolati


In dit interview met Samuel Cogolati, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van België, hebben we de volgende vragen behandeld:


1- Wanneer de Belgische staat geconfronteerd wordt met een uitleveringsverzoek, met welke wettelijke bepalingen zou u dan rekening houden?

2- Kunnen we stellen dat bepaalde landen die we kunnen omschrijven als zijnde geregeerd door autoritaire regimes, een immuniteit genieten op internationaal niveau?

3- Moet de Magnitsky-wet op Turkije worden toegepast?

4- Wat zijn volgens u de oorzaken van de verloedering van het Turkse politieke systeem?

5- Wat zijn de criteria waarmee rekening moet worden gehouden wanneer de Europese Unie economische en politieke sancties oplegt aan een land wegens zijn schendingen van de mensenrechten?

Comments


bottom of page